Privacy Statement

Ons privacybeleid
NOORDSTAD respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar klanten. Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. NOORDSTAD verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. In de Gedragscode zijn de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) specifiek uitgewerkt voor banken en verzekeraars. De volledige tekst van de Gedragscode kunt u downloaden via de website van het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl; bij Publicaties, Gedragscodes).

Persoonsgegevens

Deze gebruiken wij voor:

  • het beantwoorden van uw vragen
  • het uitvoeren van de met ons gesloten verzekeringsovereenkomst(en)

Ze kunnen ook gebruikt worden voor:
  • voor fraudepreventie
  • voor statistische analyses
  • om u te informeren over voor u relevante ontwikkelingen
  • om u interessante aanbiedingen te doen.
Als u een verzekering afsluit, vragen we u ook:
  • Of u ooit een verzekering is geweigerd of opgezegd
  • of u een strafrechtelijk verleden heeft, in de afgelopen 8 jaar.

Uw gegevens en uw rechten
U kunt natuurlijk altijd nagaan of alle gegevens die wij van u hebben nog steeds juist zijn en zonodig wijzigingen doorgeven. U heeft er recht op dat wij dit uiterlijk binnen 4 weken doen. Wij hopen u natuurlijk veel sneller van dienst te kunnen zijn. U heeft ook het recht bezwaar te maken tegen verdere verwerking of gebruik van uw persoonsgegevens.

Bezoek van deze website
Alle bezoekgegevens worden opgeslagen om de site gebruikersvriendelijker te maken. Uw browser kan een cookie bewaren om het u gemakkelijker te maken. Ook kunnen wij u hierdoor relevantere informatie aanbieden.
Op de site wordt er gebruik gemaakt van Google Ananlytics die ons weergeeft op welke pagina u zich bevind, op wat voor device u onze site bezoekt en vanaf welke (globaal gezien) locatie u onze website bekijkt.

Deze Privacyverklaring
De tekst van deze privacyverklaring kunnen wij wijzigen, bijvoorbeeld als wij andere financiële diensten aanbieden, waarvoor andere regels gelden.

Vragen over privacy
Stel deze en u krijgt antwoord van een van onze medewerkers die controleert of wij alle wet- en regelgeving goed naleven.

Drs. F. Bijlweg 8b
1784 MC Den Helder
0223 670700
info@noordstad.nl

Datum Privacy Statement: 24 mei 2012
Aangepast op: 09 juli 2017